บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด"

บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด


49/1456 หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/1456 หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0745559000195
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิง ดีลลิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*