บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด"

บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและนำเข้า เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซด์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด


99/9 หมู่ที่ 7 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/9 หมู่ที่ 7 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

แผนที่บริษัท บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด

ได้แก่ 0745559000209
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรวิส เมดิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*