บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด"

บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกจำหน่ายในประเทศสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้แก่อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด


67/58 หมู่ที่ 3 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/58 หมู่ที่ 3 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด

ได้แก่ 0745559000217
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อี.ไอ.เอฟ.ริช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*