บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด"

บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด


58 หมู่ที่ 4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

58 หมู่ที่ 4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด

ได้แก่ 0745559000225
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.ซี.พี. โปรเกรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*