บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด"

บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบ รับเหมา ตกแต่งต่อเติม ปรับปรุง โครงสร้างอาคาร ที่พักอาศัย และงานก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด


199/270 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/270 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000233
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*