บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด"

บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การเกษตร เช่น ปลาสด อาหารสด อาหารแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด


99/156 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/156 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอ.เอส.พี. อิมเพ็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*