บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


58/18 หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/18 หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0745559000250
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สิรารมย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*