บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด"

บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายครีม อาหารบำรุงสุขภาพ วิตามิน อาหารเสริม เครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด


5/87 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/87 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0745559000268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อั่งเปา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*