บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องนอนและเสริมความงาม สั่งเข้า ส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด


189/323 ถนนพระรามที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/323 ถนนพระรามที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0745559000276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอริยาอิ(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*