บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ พัฒนาและเขียนโปรแกรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


30/25 หมู่ที่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/25 หมู่ที่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0745559000292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*