บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด"

บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายกระดาษแผ่นป้ายโฆษณา ป้ายสติ๊กเกอร์และตราผ้าริบบิ้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด


75/177 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/177 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0745559000306
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีอาร์เอ็น พับลิเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*