บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด"

บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด


67/4 หมู่ที่ 3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/4 หมู่ที่ 3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด

ได้แก่ 0745559000314
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสที.อินเตอร์ 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*