บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดงานออกแบบถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ตกแต่ง งานกิจกรรมพิเศษ การสื่อสารสินค้าและบริการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด


85/737 หมู่ที่ 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

85/737 หมู่ที่ 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000322
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แซนด์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*