บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานด้านบริหารงานพาณิชยกรรม,อุตสาหกรรม,การผลิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด


99/284 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/284 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0745559000331
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดันดีอินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*