บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด"

บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าขาย เคมีภัณฑ์ สำหรับการผลิด ในอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด


258 หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด ตั้งอยู่ที่

258 หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด

ได้แก่ 0745559000349
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกพัฒนา พลาสติค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*