บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด"

บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด


10/4 หมู่ที่ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/4 หมู่ที่ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด

ได้แก่ 0745559000357
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรงพล ซีแพค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*