บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด"

บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการให้บริการซ่อม บำรุงรักษา ปรับปรุง ต่อเติม ระะบบหม้อน้ำ ท่อและอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด


162/185 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

162/185 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด

ได้แก่ 0745559000381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เอ็ม.ไทยเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*