บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด"

บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายผลิตติดตั้งให้เช่านำเข้าส่งออกกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ทุกชนิดในเว็บไซต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด


8/1 หมู่ที่ 6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/1 หมู่ที่ 6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด

ได้แก่ 0745559000390
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุพจน์ญชลีซีซีทีวี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*