บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เทคโนเวย์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายงานออกแบบ ผลิต และติดตั้งวิศวกรรมทุกสาชา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


199/475 หมู่ที่ 5 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/475 หมู่ที่ 5 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0745559000403
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทคโนเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*