บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับบริหารจัดการอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ชุมชน-คอนโดมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด


72/7-8 หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/7-8 หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0745559000411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*