บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด"

บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด


9/56 หมู่ที่ 5 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/56 หมู่ที่ 5 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด

ได้แก่ 0745559000420
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอสที โกลบอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*