บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด"

บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ เพื่อส่งทีมกีฬาอาชีพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด


79/267 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/267 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด

ได้แก่ 0745559000438
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอพีอี.สมุทรสาคร ยูไนเต็ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*