บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย เคลือบสำเร็จรูปที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด


78 หมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

78 หมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745559000446
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีจี เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*