บริษัท บีเอส สตีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอส สตีล จำกัด"

บริษัท บีเอส สตีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอส สตีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอส สตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง ตัด พับ เชื่อม กลึง ทาสี พ่นสี เคลือบสี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอส สตีล จำกัด


169 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอส สตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

169 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอส สตีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอส สตีล จำกัด

ได้แก่ 0745559000454
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอส สตีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอส สตีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*