บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด"

บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตเพื่อจำหน่าย รับจ้างผลิต เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องดื่มทุกชนิด เช่น น้ำดื่ม น้ำแร่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด


90/287 หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/287 หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด

ได้แก่ 0745559000462
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย พรีเมี่ยม เบเวอร์เรจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*