บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด


85/667 หมู่บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

85/667 หมู่บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0745559000489
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี เอ็น เอส โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*