บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด"

บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ พิมพ์ ฉีด พ่น ขึ้นรูป บรรจุภัณฑ์หีบห่อ หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด


189/569 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/569 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด

ได้แก่ 0745559000497
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท น้ำบุญ (2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*