บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด"

บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักร เครื่องยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด


22/9 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/9 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0745559000501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.พี.เอ็น. เมททัลเวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*