บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด"

บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย ให้กับนิติบุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด


1600/64 ถนนท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

1600/64 ถนนท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด

ได้แก่ 0745559000519
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวชสุวรรณ การ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*