บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด"

บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่ายปลีก-ส่งเคมีการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด


60 หมู่ที่ 1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

60 หมู่ที่ 1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด

ได้แก่ 0745559000527
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.คลาส อโกรเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*