บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด"

บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด


23/27-23/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/27-23/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด

ได้แก่ 0745559000535
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮ-เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*