บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด"

บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่ง เทป กาว ฟิลม์ ถุงมือ ถุงผ้า ผ้าปิดจมูก ยาง สายรัด เชือกและวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด


582 หมู่ที่ 12 ซอยเพชรเกษม 118 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

582 หมู่ที่ 12 ซอยเพชรเกษม 118 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด

ได้แก่ 0745559000543
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*