บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด"

บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซ่อมเครื่องมือสื่อสาร เครื่องอิเล็กโทนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด


1022/11 ฉ ถนนวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด ตั้งอยู่ที่

1022/11 ฉ ถนนวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด

ได้แก่ 0745559000551
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*