บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด"

บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรีดท่อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด


96 หมู่ที่ 6 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

96 หมู่ที่ 6 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000560
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*