บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด"

บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับออกแบบ จัดหา และผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด


108/110 หมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

108/110 หมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000586
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*