บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด"

บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด


49/1422 หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/1422 หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0745559000594
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.เค.โฟรเซ่นซีฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*