บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้า จำหน่ายปั๊มน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


200/270 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/270 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0745559000608
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลดีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*