บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด"

บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับผลิตงานอุปกรณ์ เหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง และโลหะอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด


140/47-48 หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

140/47-48 หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด

ได้แก่ 0745559000616
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเอ็นที ฟู้ด แมชชีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*