บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด


88/8 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/8 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0745559000624
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟาสท์ ฟิช กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*