บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด"

บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำระบบอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด


83/208 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/208 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด

ได้แก่ 0745559000632
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.แอล.วอเตอร์ คลีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*