บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด"

บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ฟิล์มพันพาเลท ฟิล์มพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด


52/62 หมู่ที่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/62 หมู่ที่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด

ได้แก่ 0745559000641
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นวายซี แพค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*