บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 435,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบิษัทเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด


77/12 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/12 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745559000667
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเทคค์ โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*