บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด"

บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก เครื่องจักรกล เครื่องจักรอุตสาหกรรม ไดคาสติ้ง ไฮโดรลิค อุปกรณ์ลม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด


38/19 หมู่ที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/19 หมู่ที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด

ได้แก่ 0745559000675
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอช เอฟ แอล ออโตเมติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*