บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด"

บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ จำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด


167/22 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด ตั้งอยู่ที่

167/22 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด

ได้แก่ 0745559000691
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กุ้งก้ามทอง เบอร์ 1 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*