บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด


65 หมู่ที่ 8 ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

65 หมู่ที่ 8 ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0745559000705
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.เอ็น.เอส. อะโกร-อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*