บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด"

บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ทางเคมีสำหรับสิ่งทอทุกชนิด ทั้งนำเข้ามาจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด


119/18 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/18 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด

ได้แก่ 0745559000713
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอร์โซลูชั่น 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*