บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด"

บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดหาโรงพยาบาล สถานพยาบาล ให้แก่ชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้ามารับการรักษาตัวภายในประเทศไทย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด


117/15 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

117/15 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีราคิวส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000721
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีราคิวส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*