บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด"

บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจพลาสติก รวมทั้งการจัดจำหน่าย ผลิต และขึ้นรูปพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด


79/233 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/233 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000730
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลาลูน่า วาเคชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*