บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด"

บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ซื้อ จำหน่าย ให้เช่า ภาพยนต์ ภาพนิ่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด


89/3 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/3 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000748
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาสเตอร์ พิคเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*