บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด"

บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซื้อ-ขาย รับออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร อะไหล่เช่นแม่พิมพ์พลาสติก เฟื่อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด


79/546 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/546 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด

ได้แก่ 0745559000756
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ฟาสท์ เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*